Vikt!

Vikten säger ingenting om vi inte vet vad den består av. Det är inte ohälsosamt att väga mycket, men för mycket fett i förhållande till fettfri massa är ohälsosamt. Till fettfri massa räknas muskler, skelett och vatten och med en kroppsanalys får du svar på hur mycket du har av respektive samt hur mycket fett din kropp består av.

Med ökad andel kroppsfett ökar risken för ohälsa. Övervikt och fetma ökar risken för typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom. Barn och unga med övervikt och fetma löper större risk att även i vuxen ålder utveckla övervikt och fetma. För gravida kvinnor innebär övervikt och fetma dessutom ökad risk för graviditets- och förlossningskomplikationer och negativ påverkan på barnet. .

Idag har cirka 1,4 miljoner vuxna och barn i Sverige obesitas, eller fetma som det också kallas.

Idag är det cirka 1,4 miljon svenskar som har fetma, obesitas. Det klassas som en kronisk sjukdom och den är svår att hantera. Det är genetiskt styrt hur lätt vi har att gå upp i vikt men påverkas även av livsstil, stress, miljö, mm. Att intressera sig för sin kroppssammansättning kan självklart handla om utseende, men det är framförallt viktigt ur ett hälsoperspektiv. Det finns över 200 andra sjukdomar som kan kopplas till fetma. Det finns viktiga hälsovinster med att gå ner i vikt för den som har fetma, det minskar risken för andra sjukdomar, förbättrar blodfetter, blodtryck, sömn, ledsmärta, mm.

Men det är välkänt att både viktnedgång och att behålla den lägre vikten är svårt. Kroppen motarbetar oss i vår viktresa. Behandling av obesitas är individuell, men grundläggande är att förändra livsstil, kost, och motionsvanor. Många rekommenderar styrketräning som en metod att öka muskelmassa och minska fettmassan. Den ökade muskelmassan ökar metabolismen så det blir lättare att gå ner i vikt och hålla den, den minskade fettmassan minskar risker för sjukdomar. Att mäta sin utvecklingen med vikten eller BMI blir meningslöst. Båda värdena kan ligga konstant även om man uppnår fantastiska resultat i sin strävan till förändring. För att veta hur din kropp förbättras behöver du mäta din fettprocent och den fettfria massan. Kroppsanalys ger dig insikter för hur effektiva dina ansträngningar är.

Öka muskelmassa, minska kroppsfett med styrketräning