Charder U310 kroppsanalysvåg

Charder U310 är en kroppsanalysvåg med hög noggrannhet i mätresultaten. Den ger stabila resultat i närhet av professionell analysvågar. Den lämpar sig väl för privatbruk och för PT, dietister, mm. Scannar kroppen med dubbla frekvenser och skapar en analys uppdelad på höger/vänster arm och ben samt buk/bål och för kroppen som helhet

För att göra noggranna kroppsanalyser finns proffessionella kroppsanalysvågar på marknaden. En typisk prislapp för dessa ligger på 50 000 Kr och uppåt. De ger detaljerade analyser med hög noggrannhet. Men de är framförallt avsedda för professionellt bruk, tex hos gym som erbjuder program för att komma i form.

Men eftersom det finns ett ganska stort intresse för kroppsanalys hos konsumenter finns det även ett stort utbud billiga vågar som utger sig för att kunna analysera kroppssammansättningen. Där handlar det om enklare analyser som uppskattar andelen kroppsfett. Det har begränsad noggrannhet i sina analyser. Det går helt enkelt inte att tillverka en produkt som gör korrekta mätningar för några hundralappar och de har för det mesta bara två kontaktpunkter att mäta med (fötterna). De flesta kropps analysvågar för konsumenter säljs av företag med sina rötter i konsumentelektronik. De har inte samma kunnande inom kroppsanalys som tex Charder som har tillverkning av produkter för professionellt och medicinskt bruk.

Grundläggande funktion för professionell kroppsanalys är att ge individuella analysresultat för olika delar av kroppen, nämligen högre respektive vänster arm och ben samt bålen.