Bukfett ökar hälsorisker

Bukfetma, central obesitas, är en typ av fetma som orsakas av ökad mängd fett runt organen i buken och tarmarna. BUKFETTET (visceralt fett) utgör en större hälsorisk än fett på andra ställen av kroppen eftersom det är metaboliskt mer aktivt. Det innebär att fettet i bukens celler går in i blodomloppet och påverkar kärl, lever, blodtryck och blodfetter negativt.

Studier som gjorts vid Karolinska Institutet har visat att så mycket som hälften av män och kvinnor över 60 år har ohälsosamma nivåer av visceralt fett.

Kroppsfettprocent ger ett mått på hur stor andel av kroppsvikten som utgörs av fett. Med en mer avancerad kroppsmätning kan du få en segmenterad analys av var på kroppen fettet är fördelat. Ur hälsosynpunkt är det viscerala fettet det man behöver hålla koll på.

Det fett vi samlar på oss i buken är nämligen det fett som innebär de störst hälsoriskerna om vi har för mycket av det. Bukfetma ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, demens, mm.

Det viscerala fettet lagras i buken och lägger sig runt hjärta, lever, bukspottskörtel och tarmar. Ju mer visceralt fett vi lägger på oss desto större blir risken att drabbas av relaterade sjukdomar.

Man kan bedöma sin vikt genom att mäta midjeomkrets med måttband. Men det är så klart en grov uppskattning och tar inte hänsyn till om man är en stor eller liten person. Rekommendationen enligt 1177 är att kvinnor ska ha ett midjemått under 80 cm och män under 94 cm. Har man högre midjemått och BMI över 25 så ökar riskerna.

För kvinnor som har midjemått 88 cm eller därutöver och män som har 102 cm eller därutöver ökar riskerna ännu mer för hjärt-kärlsjukdomar.

Visceralt fett, bukfett, är det kroppsfett som mest äkar risk för hjärt-kärlskukdom, diabetes ty2, högt blodtryck, mm

Midjemått och BMI

Metoden att mäta runt midjan med ett måttband tar inte hänsyn till vad som är bukfett och vad som är underhudsfett. Man får helt enkelt bara ett mått på hur stor man är runt magen. Underhudsfettet är mindre farligt än fettet som är inne i buken. För att ta reda på specifikt vilken nivå av bukfett man har kan man med fördel använda den professionell kroppsanalysvågen U310.

En annan vanlig metod att bedöma om man har övervikt är att räkna ut sitt BMI (Body Mass Index). BMI ger förhållande mellan längd och vikt, under 18,5 är undervikt, 18,5 – 24,9 är normalvikt och 25 och över är övervikt. Även om du har ett lågt BMI, men har ett förhållandevis högt midjemått kan du ligga i riskzonen för att drabbas av relaterade sjukdomar. Det finns ett begrepp som heter ”Skinny fat” eller ”smalfet”. Det innebär att man har för lite muskelmassa men för mycket kroppsfett. Man kan ha ett lågt BMI men ha ett högt midjemått.

Bli av med bukfett

Om man gör en kroppsanalys med en bra kroppsanalysvåg och man får ett resultat som visar hur fördelningen mellan, fett, muskler, skelett och vatten är i kroppens olika delar, armar, ben och buk. Då har man en bra utgångspunkt för att börja sin förändringsprocess. Det blir lättare att hålla i och hålla ut om man under resans gång får uppdatering på hur kroppssammansättningen förändrar sig.

Kroppsanalysen kan visa att du har ojämn muskulatur och du kan kompensera genom att träna olika sidor olika hårt. Men när det kommer till kroppsfett och att minska det, då finns ingen metod att använda för att fokusera fettreducering till ett visst område på kroppen, exempelvis bukfettet.

För att minska bukfett måste man minska totala fettnivån i kroppen. Det finns inget annat sätt, och för att minska fett måste man leva med ett underskott av kaloriintag, det vill säga man måste äta mindre kalorier än man förbränner.

Olika dieter och råd finns i överflöd eftersom många letar efter effektiva metoder och inga riktiga bra lösningar finns. De kostråd som anses ha bäst resultat är ”Medelhavsdieten”, men det är svårt att gå ned i vikt genom minska på kaloriintaget och att röra sig mer. Det är många som vittnar om det. Forskning har visat att det bara är cirka en femtedel som klarar att behålla en viktminskning på 10% efter ett år.

Kroppsanalysvågen U310 från Charder ger bland annat en uppskattning av din BMR (Basal Metabolic Rate), det är den kaloriförbrukning din kropp har bara för livsuppehållande funktioner. Kroppen förbränner kalorier för att hålla igång organ och hålla kroppstemperatur. Utöver den förbränningen kan du lägga till det du förbränner med olika aktiviteter som promenader, träning, trädgårdsarbete, städning, etc. Allt du gör när du inte ligger avslappnad och vilar förbrukar kalorier.