Vad händer med midjemåttet under klimakteriet

Klimakteriet är en naturlig del av livet som förr eller senare drabbar alla som menstruerar. Men hur naturligt det än är så kan klimakteriet medföra olika symptom som påverkar livskvaliteten, inklusive förändringar av kroppssammansättningen såsom ökning av kroppsfett och förlust av muskelmassa.

Klimakteriet påverkar kroppen

De flesta personer med menscykler har genomgått en regelbunden månatlig hormoncykel sedan puberteten. Under denna cykel går nivåerna av hormonerna östrogen och progesteron upp och ner för att signalera till kroppen när det är dags för ägglossning och starta en fertil period. Om kroppen upptäcker att ägget inte har blivit befruktat ändras hormonnivåerna igen för att starta menstruation.

Men när man närmar sig klimakteriet så ändrar sig den regelbundna hormoncykeln. Nivåerna av östrogen och progesteron blir mer oregelbundna och avtar successivt, vilket leder till mer oregelbunden mens och till slut helt utebliven. Det innebär att den naturligt fertila perioden i livet är slut.

Klimakteriet kan delas upp i två perioder, förklimakteriet och klimakteriet (postmenopause)

Förklimakteriet är den period när hormonnivåerna börjar förändras, vilket leder till oregelbundna menscykler och andra symtom såsom viktförändringar och vallningar. Förklimakteriet kan pågå flera år.

Klimakteriet definieras som en period av 12 månader utan mens, och klimakteriet (postmenopause) är den tid efter man har upp nått den perioden av 12 månader utan mens.

Ökar bukfettet

Tyvärr kan konsekvenserna av förändringen i hormonbalansen under klimakteriet resultera i obekväma och irriterande symptom. Ett av de mer oönskade resultaten för hälsan som förändringen i hormonbalansen ger, parat med den generella förändringen i livsstil som oftast sker i den här åldern, är kopplat till viktuppgång.

I genomsnitt kopplas en signifikant viktökning på 2 – 2.5 Kg över en tre års period ihop med klimakteriet. Dessutom är det vanligt med en omfördelning av kroppsfett till midjan.

Förutom ökning av kroppens underhudsfett som ofta är synligt på magen, sker vid klimakteriet också en ökning av det viscerala fettet, de fett som finns inne i buken och runt organen. Till skillnad mot underhudsfett som man lätt upptäcker på kroppen kan visceralt fett vara svårare att upptäcka utan en ordentlig kroppsanalys. Visceralt fett utgör en större hälsorisk än fett på andra ställen av kroppen eftersom det är metaboliskt mer aktivt. Det innebär att fettet i bukens celler går in i blodomloppet och påverkar kärl, lever, blodtryck och blodfetter negativt.

Metabolt syndrom

Att känna till sina nivåer av visceralt fett är viktigt eftersom höga nivåer är starkt kopplat till metabolt syndrom hos kvinnor. Metabolt syndrom är när minst tre av följande symptom uppstår; övervikt/bukfetma, högt blodtryck, insulin resistens/rubbad glukos-insulin homeostas och blodfettsrubbning. Konsekvensen av metabolt syndrom är en ökad risk att drabbas av kronisk hjärt-kärlsjukdom och diabetes.  

En nyckelfaktor till att detta händer är att omfördelning av fettdepåer till midjepartiet påverkar metabolismen. Särskilt visceralt fett är kopplat till insulinresistens som påverkar cellernas förmåga att ta upp glukos. Cellernas förmåga att reagera på insulin försämras. Insulinet är till för att cellerna ska kunna ta upp glukos från blodet, om inte det fungerar så blir glukosen kvar i blodet vilket leder till för höga nivåer av blodsocker och det kan i slutändan leda till diabetes.

Dessutom har visceralt fett stark koppling till ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar hos överviktiga kvinnor. Bukfettet, det viscerala fettet, medför större risk än underhudsfett.

Med andra ord, nivån visceralt fett kan vara en tydlig indikator för risken att drabbas av allvarliga och många gånger livshotande hjärtproblem som infarkt och stroke.

Håll koll på bukfettet

Gör ordentlig kroppsanalys regelbundet. Det är svårt att avgöra hur mycket visceralt fett i förhållande till underhudsfett man har, utan att göra en ordentlig kroppsanalys. Det viscerala fettet är dolt inne i buken och man kan inte utan ordentlig mätteknik skaffa sig en uppfattning av nivåer.

En av den enklaste metoden att hålla koll på sin nivå av visceralt fett är att använda sig av en kroppsanalys våg som Charder U310. Den använder bioimpedans för att mäta och analysera kroppens sammansättning av fett, muskelmassa, benmassa och vatten. En analys med U310 ger information om nivå av visceralt fett och en hel del annat som total vikt kroppsfett, muskelmassa och benmassa, andelen kroppsfett och vatten och den ger segmenterad analys för fett och muskel. Segmenterad kroppsanalys innebär att den mäter specifikt armar, ben och bål för att ange nivåer av fett och muskel uppdelat på dessa 5 segment. För att kunna göra det behöver vågen dels mäta med två olika frekvenser för spänningen som skickas genom kroppen, dels behöver den kontaktpunkter för både armar och ben.

Kroppsanalysvåg Charder U310 – mäter och analyserar kroppsfett, muskelmassa, benmassa, vatten, visar fördelning av fett och muskler på 5 kroppssegment, armar, ben och bål.

Livsstilsförändringar

En av det viktigaste budskapet med denna artikel är att ökning av kroppsfett under klimakteriet inte måste ske, det går att undvika. I många fall finns fler livsstilsförändringar man kan göra som mildrar förändringen som sker i kroppen.

Till exempel; även om hormonförändringar sker som kan leda till viktuppgång, så är det många som även minskar sin fysiska aktivitet under den är perioden, vilket kan då förvärra situationen än mer.

Men träning och motion kan vara effektivt mot viktökning under klimakteriet, det finns även studier som pekar ut träning som metoden för att motverka visceralt fett.

Om du är nybörjare, eller inte har tränat på lång tid, börja försiktigt för att vänja kroppen med fysisk aktivitet. Börja med regelbunden lätt till medel intensiv träning fler gånger per vecka, tex promenader eller simning. När du har vant kroppen med regelbunden träning kan du successivt öka intensitet och längd för dina träningspass och prova jogging, styrketräning eller boxning som exempel.

Råd och inspiration

Eftersom klimakteriet kan vara så krävande och utmanande för hälsa och välbefinnande, finns fler olika alternativ för hjälp och pepp. Första kontakten bör vara med läkare för att få individuellt råd om vilken inriktning och vilka aktiviteter som kan vara passande. Alla influencers och råd som man snubblar över i sociala medier är inte vetenskapligt underbyggda.

Var noga med vem du väljer att följa och att lyssna på, men det finns