Metod för kroppsanalys

Bioelectrical Imbedans Analysis, BIA, är den vanligaste tekniken för kroppsanalys. Genom att skicka en myckat svag, helt ofarlig, spänning genom kroppen kan man analysera hur mycket som är skellett, muskel, fett och vatten. Tillsammans med uppgift om kön och ålder kan man göra en analys av kroppens sammansättning.

Personvågar som bara har kontaktplattor för fötterna måste gissa hur överkroppen är baserad på de mätresultat man får från underkroppen. En mer noggrann analys går att åstadkomma om man även inkluderar kontaktplattor för händerna. Med fyra kontaktpunkter på kroppen blir förutsättningarna bättre för en korrekt helkroppsanalys.

Avancerade vågar använder dessutom spänning som sänds med två olika frekvenser vilket också ökar möjligheterna till en korrekt analys.

En enkel personvåg kan ge en uppfattning om andelen kroppsfett, en mer avancerad kan analysera muskelmassa separat för armar och ben och visa på osymetri mellan höger och vänster sida. En avancerad kroppsanalysvåg kan även ge information om hur mycket viseralt fett kroppen har.