Kroppsanalys förklarat

Kroppsanalys trendar inom fitness, hälsa och medicin för att kroppsvikt och BMI helt enkelt inte ger tillräckligt med svar. Kroppsanalys är en bedömning av hela kroppen som ger fördjupad insikt om vad vikten består av. Med en kroppsanalys mäter man hur mycket som är fett, muskelmassa och vatten och där finns svaren på varför man går upp eller ner i vikt.

Enkel kroppsanalys

2-komponent modell

En enklare form av kroppsanalys som går ut på att dela upp kroppen i två olika komponenter fettmassa och fettfri massa.

  • Fettmassa, är det som de flesta alltid verkar ha för mycket av och ständigt försöker göra sig av med. En viss mängd kroppsfett är nödvändigt för kroppen för att lagra energi, skydda mot kyla och stötar och för cellulära processer och för att bilda hormoner. Man kan inte leva med 0% kroppsfett och att långvarigt ligga på nivåer under 4% anses inte hälsosamt.
  • Fettfri massa, är precis vad det låter som, det är all annan massa i kroppen förutom fettmassan. Den fettfria massan består av en rad olika komponenter. Organ i kroppen, skelettet, muskelmassa, vatten, skinn, etc. Allt som inte är fett grupperas ihop i kategorin fettfri massa.

Om man mäter mängden fett respektive fettfri massa kan man beräkna sin kroppsfettprocent. Om man bara är intresserad av att ändra den, kan den här modellen för kroppsanalys räcka.

Avancerad kroppsanalys

4-komponent modell

Mer sofistikerad kroppsanalys är den som delar upp kroppsmassan i 4 komponenter, vatten, protein, mineraler och fett.

  • Kroppsvatten utgör hos vuxna människor mer än 50% av vikten. Kroppsfett, muskler, blod och andra kroppsvätskor innehåller alla vatten. Kroppsvatten kan delas upp ytterligare i två kategorier, vatten som är inuti cellerna (intracellulär volym) och vatten som är utanför cellerna (extracellulär volym).
  • Protein som finns i kroppens muskler
  • Mineraler, finns huvudsakligen på två ställen i kroppen, i blodet och i skelettet
  • Fett

Inom kroppsanalys finns några begrepp som är bra att ha koll på.

Lean Body Mass, LBM

Mager, eller fettfri, massa är som beskrivits i ”2 komponent kroppsanalysen” allt utom fettmassan i kroppen. I LMB ingår kroppsvatten, muskelmassa, skelett, skinn och organ.

Soft Lean Mass, SLM

Soft Lean Mass, SLM är den fettfria massan (LBM) exklusive benmassa, skelettet.

Dry Lean Mass, DLM

Dry Lean Mass är den fettfria massan exklusive kroppsvatten. Allt som ingår i LBM utom kroppsvatten

Skeletal Muscle Mass, SMM

Skelett muskel massa, SMM, är muskler som fäster i skelettet och gör att vi kan röra på oss. Förutom SMM finns hjärtmuskulatur och glatta muskler (i tarmar och blodkärl).

Bygga muskler

När man pratar om att bygga muskler med styrketräning och intag av protein, då är det skelett muskelaturen som avses. Vi har tre olika typer av muskler i kroppen, förutom SMM, även hjärtmuskler och de glatta musklerna. De senare är muskler som styrs av de autonoma nervsystemet och finns bland annat i tarmar och blodkärl. Men det är bara skelettmusklerna vi kan utveckla och få att växa genom träning och proteintillskott.

Sammanfattningsvis så finns 3 delar i kroppen som lätt kan få vår vikt att gå upp eller ner, kroppsvatten, fettmassa och muskelmassa. När man konstaterar att vikten har ändrats, kan man göra en kroppsanalys för att se vilka komponenter som ändrat i vikt.

En kroppsanalys som ger svar på fördelningen mellan fett, muskler och vatten ger ett verktyg för att förstå både sin kroppsvikt och hälsa.

Utan att känna till sin kropps sammansättning kan man inte seriöst jobba mot sina mål för hälsa och kroppsbyggnad .

Utan att veta vad du egentligen är uppbyggd av kan du bara gissa dig till hur mycket muskler och fett du har och om du är på rätt väg. Du kan inte se hur dina ansträngningar på gymmet ger resultat i ökad muskelmassa eller förbränning av fett. Det leder ofta till frustration, uppgivenhet och tillstånd med sänkt motivation där risken att ge upp ökar.

Varför kroppsanalysen är viktig

Efter att du läst om 2-komponents och 4-komponents modellen av kroppsanalys kanske du tycker det känns komplicerat. Kanske tänker du nja, jag nöjer mig med den traditionella BMI modellen för min utveckling av kroppen. Men många har redan insett att BMI är otillräckligt för att mäta kroppen eller för att bedöma hälsan. Med BMI kan man grovt dela upp människor i kategorier som har större risk att utveckla hälsoproblem, men BMI tar inte hänsyn till vad kroppsvikten består av.

Anledningen till att det är viktigt att veta vad vikten består av är för att muskler har högre densitet än fett. För att bära 8 kg muskler går det åt mindre kroppsvolym jämfört med att bära 8 kg fett.

Det innebär att BMI ger en bra vägledning om du är en genomsnittsperson, dvs inte för mycket övervikt och inte för atletisk. Men redan när du är lite atletisk eller lever ett för stillasittande liv, kan BMI vara missvisande.

Som exempel kan nämnas Keivan Gomanian som tog VM titeln i bodybuilding veteranklass 2019. Han är 1.75 lång och tävlingsvikt 80kg, med ett BMI på 26 klassar WHO honom som överviktig. Det finns fler exempel på atleter som ligger nära att klassas som obesitas (fetma) med sitt BMI, även om det inte kunde vara mer fel än så. Har man relativt hög muskelmassa i förhållande till sin längd så fungerar inte BMI.

Det går även att hitta exempel på motsatsen, det finns ett begrepp ”skinny-fat” för personer som har relativt liten andel muskelmassa. Vuxna med stillasittande arbete som inte tränar regelbundet förlorar muskelmassa successivt, speciellt i benen. Utvecklingen paras inte sällan med successiv ökning av kroppsfett. Man kan ligga still i BMI, men egentligen sker en omfördelning av vikten från muskler som försvinner och fett som ökar. Det är ur hälsosynpunkt och funktionellt perspektiv inte önskvärt.

Här är ett exempel:

Kvinna 1,65 lång, väger 61 kg, har 21,4 kg muskelmassa och 21,3 kg fett, hennes BMI är 22,5 = normalvikt, men hennes kroppsfettprocent är 35%, vilket klassas som högt för kvinnor i alla åldrar.

Den här kategorin har på samma sätt som personer med synlig övervikt och BMI över 25 ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, mm.

BIA, Bioelectrical Imbedance Analysis

BIA är den vanligaste tekniken som används av kroppsanalysvågar.

Bioimpedansvågar skickar en mycket svag, helt ofarlig spänning genom kroppen som mäter kroppens elektriska motstånd. Med mätresultaten kan man räkna ut kroppssammansättningen. Det finns en hel del produkter på marknaden som använder tekniken och de ger mätresultat som är enkla att förstå och tolka. Men variationen i hur noggrant olika produkter kan beräkna kroppens sammansättning är stor. Det finns konsumentprodukter för några hundralappar och professionella kroppsanalysvågar för 100 000 Kr och mer. Självklart ger de olika grad av noggrannhet i sina mätningar. Det skiljer även i hur mycket information de ger användaren, de enklaste ger en uppskattning av kroppsfettmassa och de mer sofistikerade modellerna en segmenterad bild av kroppens olika delar.

En lågkostnads personvåg som mäter uteslutande via fötterna mäter impedansen i benen och ska med det resultatet gissa hur hela kroppens sammansättning ser ut. Värden man får från den här typen av analysvåg är inget man kan använda för att följa upp hur en träningsplan eller kostplan fungerar. De är alltför osäkra i sina resultat. Det finns bättre och sämre vågar som mäter bara via fötterna men de kommer aldrig i närheten av den uppriktighet man får av en bra DSM-BIA våg, vilket är en bioimpedansvåg som mäter med två frekvenser på fem olika segment i kroppen. En sådan våg, Charder U310, presenteras nedan.

Charder U310 analyser med proffskvalité utan att man behöver hjälp av specialister för att utföra eller att tolka. Mobilappen ger möjlighet till ett obegränsat antal användare, vilket gör vågen väl lämpad för professionell rådgivning och användning.

Kroppsanalys med Charder U310

Det finns kroppsanalysvågar som är medicinskt klassade som ger mycket tillförlitliga analyser. Problemet är att dessa är väldigt dyra och de är enbart avsedda för medicinst och professionellt bruk. Men i närheten av proffsvågar finns kroppsanalysvågen Charder U310. Den ger en noggrann mätning av kroppens sammansättning till ett pris som passar fitness entusiaster, personliga tränare och kostrådgivning. Vågen kopplas till en mobilapp där man kan ha obegränsat antal användare för samma våg och med resultaten kan man följa sin utveckling och historik. Den här vågen riktar sig till fitness entusiaster men är mycket användbar även för professionell verksamhet som tex personlig tränare, fysioterapeut eller någon som har uppdrag att coacha personlig förändring för kroppens sammansättning.

Klicka på bilden för att komma till beställningssida för Charder U310 @ shop.digilive.se

Charder U310 är en mycket avancerad och exakt kroppsanalysvåg. Samtidigt är den förvånansvärt lätt att använda. Starta appen, välj användare, sätt foten på vågen och ta bort den för att aktivera den. Vågen parar sig automatiskt med mobilappen via bluetooth och nollställer sig. Kliv upp med båda fötterna, lyft upp och håll i handtaget framför kroppen. Mätning och analys startar automatiskt och förs över till appen.

Vågen skannar kroppen för en analys på ca 25 sekunder

Sammanfattning

Vikt

Sammanfattningen för en kroppsanalys med Charder U310 som den sparas i appen Charder ProScan består av fyra olika grupper av mätvärden som vi ska gå igenom och förklara i följande avsnitt. De två första posterna handlar om vikt och BMI. Vikten mäts inom området 0 – 200 kg med noggrannhet ±1%, BMI beräknas från uppmätt vikt och angiven längd.

Fett

Efter vikt följer tre poster med information om kroppsfett. Den första posten för visceralt fett är viktig ur hälsoperspektiv. Viscerala fettet är det som finns inne i buken, runt organen och är det kroppsfett som vid för höga nivåer höjer risken för sjukdomar mest. Därefter följer ett värde för kroppsfettprocenten, det är den uppmätta mängden fettmassa i förhållande till totalvikten. Efter kroppsfettprocent följer värdet för mängden fett kroppen består av, Body Fat Mass, anger hur många kg fett som finns i kroppen.

Muskler

Nästa två poster är värden för muskelmassa (skelett muskler, SMM) de muskler du kan bygga med styrketräning och proteinintag, samt fettfri massa LBM, Lean Body Mass. SMM är det man vill hålla koll på när man med träning bygger större muskler, men även när man bestämt sig för att bromsa det förfall kroppen utsätts för i takt med åldrandet. LBM, Lean Body Mass, (här visas Soft Lean Mass, LBM exklusive skelett) som visas under rubriken ”Muscle Mass” är allt i kroppen förutom fettmassa.

Övrigt

Den första posten i den här sektionen, Body Water, anger andelen vatten i kroppen i förhållande till totala vikten. Mängden kroppsvatten kan variera från dag till dag och kan orsaka viktfluktuationer på 1-2 kg från en dag till en annan. Jobbar man med sin vikt är detta en intressant parameter att hålla koll på.

Body Age är en uppskattning av metabolisk ålder för den analyserade kroppen, den jämför värden med en databas med statistik från olika kön och ålder.

BMR, Basal Metabolic Rate, är ett framräknat värde baserat på kroppsanalysen. BMR är den kaloriförbränning som går åt för livsuppehållande funktioner, den kaloriförbrukning man har i vila.

Slutligen så ger ”Bone Mass” värdet för hur mycket skelettet väger.

Förändring av värdena

Till höger om varje värde finns en symbol som visar hur analysens uppmätta värden förhåller sig till den analys du gjorde senast innan. Pil uppåt visar att värdet är högre än förra mätningen, pil nedåt visar att värdet är lägre och lika tecken visar att det ligger still på samma nivå.

Vikten i detalj

Ta fram resultatet av kroppsanalysen i appen ProScan. Startsidan visar sammanfattning för alla parametrar. Svajpa vänster för att ta fram sidan för vikten (Weight), enligt bild nedan.

Det du finner på den här sidan är ganska okomplicerat och rakt på sak. Längst upp till höger ser du din aktuella vikt och kategorisering av den i förhållande till referensvikt för din längd, som visas under figuren ”Ideal Weight”.

Ideal weight” är beräknat enligt BMI tabell där normalvikt motsvarar spannet BMI 18.5 – 25. Det blå fältet till höger visar om du ligger utanför intervallet med hur mycket, ett positivt värde visar att du väger mer än idealvikten och ett negativt värde att du väger mindre.

Som vi beskrivit tidigare är vikt och BMI inte tillräckligt för att bedöma en kropp och därför rekommenderar vi sidorna för fett, muskler och vatten för närmare studie av din kropps sammansättning.

Kroppsfett i detalj

Nästa sida i appen, som visar information om kroppsfettet, innehåller betydligt mer information och är mer intressant att studera än vikt-sidan. Sektionen om kroppsfett kan delas upp i två delar enligt bilderna nedan. Den första delen beskriver totalt för hela kroppen och den andra delen visar en segmenterad bild för olika delar av kroppen.

Resultat för kroppsfett hela kroppen och nivån av fett i buken, visceralt fett.

Längst upp till höger visas total kroppsfettprocent och hur den förhåller sig till rekommendationer för kroppsfettprocent. I exemplet ovan är den uppmätta kroppsfettprocenten 24%, vilket ligger över rekommenderad nivån. På raden ”Ideal Body Fat Percentage” visas rekommenderat intervall och siffran till höger i det här exemplet visar på att nivån ligger 4 procentenheter högre än rekommendationen.

Charder ProScan använder följande referensvärden för kropsfettprocent.

Nedanför visas förändring mot tidigare mätningar.

Under rubriken Visceral Fat anges nivån för bukfett, 1-10 är normal nivå. Visceralt fett är fett i buken som omger organen. Ur ett hälsoperspektiv är nivån för visceralt fett intressantare än total kroppsfettprocent. Höga nivåer av bukfett har strak korrelation med sjukdomar relaterade till fetma. Om nivån för visceralt fett är för hög har man ökad risk att drabbas för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, mm., även om den totala kroppsfettprocenten är normal. Viceralt fett anges med en nivå mellan 1 och 10 för normalt, över 10 bör undvikas.

Segmentell fettanalys

Eftersom Charder U310 mäter med dubbla frekvenser och direkt på 5 olika segment av kroppen så kan den ge en analys av mängden fett på höger och vänster arm, höger och vänster ben samt bålen separat. Analysen indikerar även om nivån fett är hög, normal eller låg för varje segment.

Segmentell analys av kroppsfett visar hur mycket fett som finns på respektive 5 segment av kroppen.

Muskelmassa i detalj

Mätningen ger två olika värden för muskelmassa, skelett muskler, SMM och ”Muscle mass”, även kallad ”Soft Lean mass”, dvs all fettfri massa exklusive skelett.

Muskelmassan i kroppen kan delas i tre olika typer, skelett muskler, hjärtmuskler och glatta muskler. Av dessa tre typer är det bara skelett muskler vi kan styra och kontrollera med vilja. Hjärt muskler och glatta muskler styrs av autonoma nervsystemet. Skelett muskler är muskler som fäster i skelettet och som används för att röra och hålla upp kroppen. Skelett muskler kan vi utveckla genom att träna och tillföra protein. Så den här gruppen muskler är den mest intressanta gruppen i kroppsanalysen ur träningssynpunkt.

SMM, skelett muskelmassa är den grupp av muskler vi kan utveckla med träning och protein.

Muskelanalys uppdelad på kroppssegment

Obalans i muskulaturen är kanske inte något som man märker eller tänker på i dagliga livet men över tid kan det orsaka smärta, ömhet och öka risk för skador. Om kroppsanalysen visar obalans i styrka mellan höger och vänster sida rekommenderas kompensatorisk träning av den svagare sidan för att uppnå balans.

Charder kroppsanalys indikerar även om respektive segment på kroppen har låg, medel eller hög nivå muskelmassa.

Den segmentella kroppsanalysen från Charder U310 visar om det är obalans mellan styrka för höger och vänster sida och indikerar för varje segment om muskelmassan är låg, medel eller hög.

Kroppsvatten

(Totalt) Kroppsvatten har normalt korrelation till mer muskelmassa. Kroppsanalys som visar balansen mellan intercellulärt och extracellulärt vatten kan ge indikationer på hälsorisker, men det kan man inte se med bara totala kroppsvatten nivån. Med den här informationen i Charders kroppsanalys är rekommendationen att man håller koll på sin nivå och att det inte uppstår någon plötslig förändring.

Information om total volym kroppsvatten som andel av totalvikten.

Analys av kroppstyp

Charder ProScan analyserar balansen mellan kroppsfett och muskler och ger en kategorisering av kroppstyp baserad på om vikt, skelett muskler och kroppsfettprocent är låg, normal eller högt. Kroppstypen markeras med röd punkt i en matris bestående av 9 sektioner. De vita skuggprickarna visar trenden för förändringar i kroppstyp.

Kroppsålder (Body Age) är en jämförelse med värden från databas och bygger på antagandet att högre andel muskler och basal metabolism är kopplat till yngre kropp. Benmassa är vikten för ben mineraler i kroppen.

BMR, Basal Metabolic Rate, är en beräkning av hur många kalorier kroppen förbränner på ett dygn i viloläge. Genom att multiplicera BMR med PAL (Physical Activity Level) får man en uppskattning av hur många kalorier man gör av med per dag. Man kan med utgångspunkt från det kalibrera sitt dagliga energiintag utifrån at man vill lägga på sig vikt eller gå ner i vikt.