Att tänka på vid köp av kroppsanalysvåg

Det finns ett väldigt stort spann av kroppsanalysvågar på marknaden och därmed en hel del att tänka på när du ska investera. Olika vågar passar olika behov, så enkelt är det. En grundprincip är dock att om man ska mäta kroppens sammansättning och inte bara nöja sig med vikt och längd, då är det en bra idé att inte vara för snål. Det finns billiga vågar som i sin beskrivning har funktionen att mäta kroppsfett, inte alltid med så stor träffsäkerhet. Det skulle ju kunna fungera som referensvärde att mäta sig med en enklare våg, men om resultatet från gång till gång skiljer sig utan att verkligheten har ändrat sig, då blir vågen inte till någon hjälp.

Här är några punkter som du kan reflektera över. Det ger en bild av vilka funktioner som finns hos olika vågar och de som känns viktiga för ditt behov kan du kolla av med de produkter du kollar på.

Hur bra mäter den

Om man ska mäta så bör värdena ha relevans, det vill säga de måste ha bra överensstämmelse med hur det är i kroppen i verkligheten. Det finns företag som har verksamhet inom medicinsk utrustning och som har egen forskning och produktutveckling. En produkt från ett sådant företag ligger förmodligen lite högre i pris, men är å andra sidan i regel bättre på att ge pålitliga resultat. I den lägre prisklassen finns många enklare produkter från företag med verksamhet inom konsumentelektronik, hushållsvågar, etc. I regel får man ha lite lägre krav på dessa produkter. Regeln att man för vad man betalar för stämmer många gånger.

Vad mäter den

Man delar in kroppsanalys i två olika metoder, 2-komponents eller 4-komponents metoden. 2 komponentsmetoden delar upp kroppsvikten i fett och fettfri massa (lean body mass). I den här kroppsmätningen får man ett mått på hur stor andel av vikten som är fett, men ingen annan uppdelning som muskler, vatten och benmassa. Om man bara är intresserad av att fokusera på sin fettmassa, tex om man har övervikt eller fetma man vill göra något åt, då kan man välja en kroppsanalys våg med begränsningen att endast mäta mängden fett i kroppen.

En mer avancerad kroppsmätning får man med en kroppsanalysvåg som kan dela upp kroppsvikten i flera komponenter. Du får förutom kroppsfett information om muskelmassa, kroppsvatten och ben. Muskelmassan är intressant för den som tränar och av olika anledningar vill bygga mer muskelmassa. I takt med att muskelmassan ökar så ökar även BMR (Basal Metabolic Rate) den kaloriförbrukning som görs av kroppen utan någon fysisk aktivitet. Högre BMR gör det lättare att hålla vikten.

Analysera olika delar av kroppen

Segmenterad kroppsanalys hör till det mer avancerade kroppsmätningarna och kan göras av en del bättre kroppsanalysvågar. Med en segmenterad analys får man reda på hur mycket fett respektive muskelmassa man har på respektive armar och ben samt i bålen. Ur ett hälsoperspektiv är det intressant att hålla koll på det viscerala fette, det fett som finns i bukhålan rund organ och tarmar. Det fettet är metaboliskt mer aktivt och ´bidrar negativt till kärl, blodtryck, blodfetter, etc. Det utgör större hälsorisk än fett som lagras på armar, ben och stuss.

Det finns många tänkbara anledningar att man även vill veta hur muskler fördelar sig på höger och vänster sida av kroppen.

Antal användare

De flesta kroppsanalysvågar har en begränsning av hur många användare de har plats för i minnet. Men det finns även vågar som kopplas till mobilappar för hanteringa av användardata. Det man ofta vill med kroppsanalys är att följa sin utveckling. Till exempel om man kör ett kost- eller träningsprogram för att komma i form så är den verifiering att man utvecklas åt rätt håll som en kroppsanalys ger, väldigt värdefull. Man vill ha jämförelsevärden bakåt i tiden, tex se var man startar på för värden och i vilken riktning man utvecklas. Är man många som ska använda en våg i ett hushåll tex eller har man tänkt sig att använda vågen i en professionell verksamhet med rådgivning så blir de krav man behöver ställa lite olika.

Tips & råd

Det finns en del produkter som tillsammans med resultatet av en kroppsmätning även levererar guider eller tips för vad man bör tänka på. Vill man ha det tillsammans med resultaten från vågen eller har man andra vägar för att inhämta coachning, råd och tips.

Prisklass

Det här är en mer eller mindre självklar punkt när man väljer kroppsanalysvåg. I så gott som alla fall har man att ta hänsyn till ett begränsat ekonomiskt utrymme. Hur mycket är man beredd att beala för olika funktioner. Det finns enkla kroppsanalysvågar för några hundralappar och det finns avancerade kroppsanalysvågar för medicinskt bruk för 100 000 kr och mer. Om vi begränsar oss till konsument och kost-/träningsrådgivning så finns det kroppsanalysvågar med avancerade och noggranna mätningar för under 10 000 kr. Men olika produker erbjuder olika funktioner och användningsmöjligheter så det gäller att filtrera fram det bästa alternativet av de som finns tillgängligt på marknaden.