Personlig träning och kroppsanalys

Om du har en oberoende PT-verksamhet eller är på väg att starta en en verksamhet med coaching och rådgivning för klienter inom träning, hälsa, fitness, etc., då är kroppsanalys ett värdefullt verktyg för att engagera och hjälpa dina kunder.

Kroppsanalysprodukter har utvecklats betydligt de senaste åren samtidigt som allt fler människor för upp ögonen och förståelsen för att vara fit handlar om mer än att gå ner i vikt och vara slank, mager, skinny.

Kroppsanalys har varit förknippat med miljöer som elitidrott, styrka och hälsa, men har nu blivit mer central och integrerad i många vanliga människors fitness resa mot bättre fysik.

Följ förändringar i kroppssammansättningen

För att kunna följa och förstå den utveckling som sker i kroppen och som är resultatet av PT råd och klientens egna ansträngningar, är det nödvändigt att mäta kroppens sammansättning genom en korrekt kroppsanalys. Endast med hjälp av återkommande kroppsanalys får man en uppfattning om förändringar i förhållandet mellan fett och icke-fett i kroppen och kan följa förbättringsprocessen. Kvittens, positiv feed-back

Om du bedriver en professionell verksamhet och skall ge dina kunder information de kan lita på, då vill du satsa på en professionell produkt!

Det finns en hel del produkter på marknaden för kroppsanalys, men skillnaden i hur exakt de kan mäta är stor. Vanliga personvågar med funktionen att mäta andelen kroppsfett är den vanligaste produkten inom området.

Om du bedriver en professionell verksamhet och skall ge dina kunder information de kan lita på, då vill du satsa på en professionell produkt med gott renomé. Kroppsanalysen, om den är korrekt och går att lita på, blir ett kraftfullt verktyg i hela processen att lyckas med ett klientuppdrag.

Charder U310 är konstruerad utifrån gedigen erfarenhet inom medicinsk kroppsanalys med syftet att vara lätt att använda och kapabel att fungera i en verksamhet med stort antal klienter. Den har obegränsat antal profiler den kan fälja utvecklingen i kroppssammansättning för.

Noggrannhet i klass med professionella kroppsanalysprodukter till ett pris som många kan ha råd med.

Din kvalité som PT definieras av hur skicklig du är att få ett tränings- / kostprogram att ge resultat i klientens kroppssammansättning.

Obegränsat antal användare

Med en U310 kroppsanalysvåg kan du analysera och följa ett obegränsat antal kunder. Till vågen används appen Charder ProScan fritt. När man gör en kroppsanalys med vågen förs resultatet över till appen och kan delas med kunden som får en rapport sänt till sig.

När det är dags för nästa kroppsanalys plockar man fram kundens profil i appen och gör uppföljningsmätning. Appen visar på förändringar från förra testen.

Det innebär att som PT, Kostrådigare, etc kan man registrera en unik profil för var och en av sina klienter. När man gör vägningar med kroppsanalys, inledningsvis och uppföljningsvis med jämna mellanrum under träningsprogram eller behandlingen, ser man enkelt förändringar från gång till gång. Kroppsanalys som inte ljuger blir ett verkligt kraftfullt verktyg för både coach och programdeltagare.

Charder U310 för PT >