Därför är det svårt att gå ner i vikt med hjälp av träning

Genom att studerat kaloriförbränning hos Hadza-folket, en av få kvarvarande jägar- samlarbefolkningar, har Herman Pontzer, evolutionsantropolog, kommit till slutsatsen att träning inte hjälper mot övervikt. Men motion är viktig för hälsan.

Männen rör sig stora sträckor till fots och jagar med pilbåge medan kvinnor ägnar flera timmar om dagen åt att leta föda från växtriket. Ofta rotfrukter som med stor ansträngning grävs fram ur hård och stenig jord med bara spetsiga pinnar till hjälp. Männen går i genomsnitt 19000 steg per dag och kvinnor 13000 steg per dag.

Hadza folket ägnar i genomsnitt 5 timmar om dagen till det som av Folkhälsomyndigheten betecknas som fysisk aktivitet med måttlig till hög intensitet. Det anmärkningsvärda är att deras kaloriförbränning inte är högre än hos vanliga befolkningar som har betydligt mindre fysisk aktivitet i det dagliga livet. Studier som gjorts av Shuar folk i Ecuador och Tsimané folket i Bolivia bekräftar resultatet som Pontzer kommit fram till.

Begränsad daglig energiförbrukning

Det förvånande och kontoversiella med resultatet från studierna är att Hadza folket inte förbränner mer kalorier än kvinnor och män i allmänhet. Lika mycket som människor i USA, Sverige, Japan, Storbritanine, mm. Genomsnittlig kaloriförbränning hos Hadzafolket med 5 gånger så hög nivå av aktivitet per dag är lika som hos mindre aktiva människor. Det innebär att man inte med träning kan kompensera för ett överintag av kalorier. Man kan inte träna bort sin övervikt!

Den förklaringsmodell som Pontzer använder kallar han för ”begränsad daglig energiförbrukning” och går ut på att varje människas kropp anpassar sig till en mer ansträngande livsstil så att den över tid håller det totala antalet förbrända kalorier under kontroll. En person som tränar enligt WHO och Folkhälsomyndighetens rekommendationer förbrukar i genomsnitt 200 kcal mer om dagen än utan träning. I relation till den totala energiförbrukningen som är i genomsnitt 2500-3000kcal per dag är det väldigt lite.

Mer muskelmassa bränner mer kalorier

En stor person med mycket muskelmassa bränner mer kalorier än en liten smal person. Men deras individuella förbränning av kalorier påverkas nästan inte alls av hur mycket de rör sig.

I en holländsk studie som gjordes under 40 veckor mätte man energiförbrukning hos personer som tränade inför ett halvmaraton. Innan studien startade var gruppen stillasittande personer utan någon träning alls. Under förberedelser inför loppet stegrade man successivt träningen till 4 gånger i veckan och totalt 4 mil per vecka. Hos de kvinnliga deltagarna ökade energiförbrukningen med blygsamma 120 kcal per dag. Att gå från ingen träning alls till regelbunden träning 4 ggr per vecka ger liten ökning av kaloriförbränningen. Och om man mäter skillnaden i energiförbrukning mellan att träna måttligt till att träna på elitnivå, då är skillnaden ännu mindre, nära noll.

Högre energiförbrukning initialt

Det är aldrig fel att träna och aldrig för sent att börja. Träning må inte vara vägen till viktminskning, men är på en massa andra punkter nyttigt för hälsa och livskvalité. För den som börjar träna regelbundet så väntar en initial ökning av energiförbrukningen, men efter en tid anpassar sig kroppen till den nya ansträngningsnivån.

Herman Pontzer beskriver kroppens energiförbrukning som ett nollsummespel. Om man ökar aktivitetsnivån med träning så spar kroppen energi på andra områden. Pontzer pekar ut inflammation, stressrespons, reproduktion och immunförsvar som områden där kroppen förbrukar mindre energi. Den som tränar mycket har lägre nivåer av inflammation i kroppen, det minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Kroniska inflammationer beror ofta på överaktivt immunförsvar och genom att träna kan vi skruva ner aktiviteten i immunsystemet. Även sänkta nivåer av könshormoner är positivt enligt Pontzer, eftersom det minskar risken för bröst och prostatacancer, sjukdomar som i likhet med obesitas, diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar inte förekommer hos Hadza.

Stillasittande påverkar aptiten

Det faktum att människor som tränar mycket inte verkar ha så mycket problem med övervikt har alltså inte med ökad energiförbrukning att göra. Det är mer troligt att personer som tränar mycket även bryr sig om vad och hur mycket de äter. En stillasittande livstil påverkar hjärnans aptitreglering och mättnadskänsla, vilket kan leda till att man äter för mycket.

Träning kan hjälpa den som har gått ner i vikt att hålla den och mer muskelmassa ökar den basala metabolismen, den nivå av grudförbrukning som går åt för bara livsuppehållande funktioner. Ökar man sin muskelmassa så ökar man den energiförbrukning kroppen balanserar runt, så det är ett bra sätt för den som vill gå ner i vikt och stanna där.